Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zprávy

první
ze 18
poslední

Uzavření knihovny

Upozorňujeme, že v období od 31.7.2014 do 31.8.2014 bude knihovna v Bocanovicích uzavřena. celý text

ostatní | 25. 7. 2014 | Autor:

Nabídky kurzů

Společnosti infinity centrum s.r.o. a SPENADO Consulting s.r.o. nabízí občanům obce ZDARMA VZDĚLÁVACÍ KURZY celý text

ostatní | 22. 4. 2014 | Autor:

KONCERTna podporu sbírky na opravu kostela v Salajce

Vystoupí : GOROL • Jackové • Nowina
Antoni Szpyrc – historia kościoła
Tadeusz Filipczyk - konferencjer
Účet sbírky: 107-4311850297/0100
Kde: Kościół Sałajka
Kdy: 2.2.2014 v 15:00 hodin celý text

ostatní | 20. 1. 2014 | Autor:

Tříkrálová sbírka 2014

Všechny zapečetěné pokladničky byly úředně rozpečetěny a sečteny za přítomnosti pracovníků obecních úřadů. Je čas díků.Ze srdce děkujeme Vám všem, kteří jste přijali naše koledníky...

Velké díky patří rovněž vedoucím skupinek, koledníkům, koordinátorům i všem ostatním dobrovolníkům za jejich obětavost při zapojení do této dobrovolnické akce. Je to velká spousta práce, kterou odvádí bez jakékoliv odměny. Je to velký skutek lásky. celý text

ostatní | 15. 1. 2014 | Autor:

ODVOZ PLASTŮ V ROCE 2014

Termíny odvozu: 11.2.2014,15.4.2014,17.6.2014,29.7.2014,30.9.2014,2.12.2014 celý text

ostatní | 20. 12. 2013 | Autor:

ODVOZ POPELNIC V ROCE 2014

Termíny odvozu: 3.1.2014,24.1.2014,14.2.2014,7.3.2014,28.3.2014,18.4.2014,9.5.2014,30.5.2014 20.6.2014,11.7.2014,1.8.2014,22.8.2014,12.9.2014,3.10.2014,24.10.2014,14.11.2014,5.12.2014,26.12.2014. celý text

ostatní | 20. 12. 2013 | Autor:

Tříkrálová sbírka 2014

Tříkráloví koledníci Vás již tradičně navštíví v první polovině ledna, konkrétně v době od 1. do 14.1.2014. Děkujeme Vám za podporu!Vedoucí skupinky musí mít občanský průkaz, na viditelném místě průkaz s pověřením, svými osobními údaji a podpisy odpovědných osob potvrzené Diecézní charitou ostravsko-opavskou. Koledníci mají známou válcovou pokladničku s červenobílým logem Charity Česká republika, číslem pokladničky a razítkem vašeho obecního nebo městského úřadu. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Všechny tyto náležitosti si můžete ověřit přímo u koledníků. Kdybyste si nebyli jisti nebo potřebovali další informace, můžete je získat u ředitele Charity Jablunkov na telefonním čísle 733755843. Pokud Vás tříkráloví koledníci nezastihnou doma a Vy přesto budete chtít přispět, můžete takto učinit v Denním stacionáři Charity Jablunkov Bezručova 130 (vchod – zezadu MŠ pod Alžbětinkami) v pracovní dny v době 6.30 – 14.30.V roce 2013se v našem regionu vybralo 695 891 Kč. 65% z výtěžku se vrátilo do Charity Jablunkov. Prostředky byly použity na provoz a doplnění vybavení Denního stacionáře, Centra volnočasových aktivit a Humanitární pomoci. Část prostředků byla určena pro následnou pomoc po červnových povodních v Čechách. Zbylá částka (35%) byla rozdělena na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské, Charity Česká republika a na humanitární a rozvojovou pomoc u nás i v zahraničí. Také v roce 2014 budou Vaše dary použity na podporu stávajících a rozvoj nových služeb Charity Jablunkov. Prostředky Tříkrálové sbírky podpoříme činnost Denního stacionáře, Centra volnočasových aktivit, činnost Humanitární pomoci - zejména Humanitárního skladu, oblast mimořádných událostí a rozvoj dalších charitativních služeb na Jablunkovsku.Vaše podpora činnosti Charity Jablunkov je velmi významným zdrojem prostředků pro naši činnost. Činnost Charity Jablunkov můžete podporovat také dalšími způsoby, o kterých naleznete informace na webových stránkách Charity Jablunkov www.jablunkov.caritas.cz, facebookové stránce Charity Jablunkov nebo telefonicky či osobně u vedoucích pracovníků.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a otevřená srdce pro pomoc potřebným.

Bc. Petr Pavlíček, ředitel Charity Jablunkov celý text

ostatní | 18. 11. 2013 | Autor:

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V II. POLOLETÍ 2013

Termín odvozu: 16.11.2013 od 8,00 hodin. celý text

ostatní | 22. 10. 2013 | Autor:

Den otevřených dveří v Charitě Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa srdečně zve v úterý 10.9.2013 od 8.30 - 17.00 hodin na Den otevřených dveří do Charity Jablunkov, Bezručova 130, 739 91 Jablunkov (Pod Alžbětinkami, zadní vchod MŠ). celý text

ostatní | 4. 9. 2013 | Autor:

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity srdečně zve všechny starší spoluobčany na Univerzitu třetího věku. Příhlášky je třeba podat do konce srpna na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty, F. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory tel.: 597 092 698 nebo e-mailu: marie.marek@osu.cz celý text

ostatní | 22. 8. 2013 | Autor:

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V I. POLOLETÍ 2013

Termín odvozu: 1.6.2013 od 8,00 hodin - u Martynka čp. 40, na Vytopcu, u hřiště, u Ćmiela čp. 81, u školky, u Kawuloka čp. 67, u Kluse čp. 80 a u 6-ti bytovky čp. 8. celý text

ostatní | 27. 5. 2013 | Autor:

Klíče od domu

Na hranici mezi obcí Bocanovice a Dolní Lomnou se našel svazek 5 kličů. Je uložen na obci Bocanovice. celý text

ostatní | 7. 5. 2013 | Autor:

Výzva - očkování psů

Vyzýváme všechny chovatelé psů, aby se dostavili se svými psy ( staršími 6 měsíců) k povinnému očkování proti vzteklině, které se bude konat v pondělí 22.4.2013 na níže uvedených svodech: na Výtopci - 9.00 hodin; u obecního hřiště - 9.15 hodin; u Obecního úřadu Bocanovice - 9.30 hodin; pod železniční zastávkou - 9.45 hodin; u Obecního úřadu Bocanovice - 17.30 hodin. Očkování je povinné dle § 5 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a § 29 vyhl. č. 117/1987 Sb., FMZ a V o péči o zdraví zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek za očkování činí Kč 120,--. Pokud má někdo zájem očkovat kočku, poplatek je Kč 120,--.Případné dotazy zodpoví: MVDr. Bojko Jan – tel. 558369012,mobil – 602728828. celý text

ostatní | 16. 4. 2013 | Autor:

Evropské centrum odškodného

Výše uvedená společnost se specializuje na získání odškodného pro osoby, které ne vlastní vinou utrpěly újmy na zdraví při dopravní nehodě nebo pracovním úraze. Kontakt: Siebert Miroslav, email: trebeis@email.cz, telefon - +420728778651. celý text

ostatní | 5. 3. 2013 | Autor:

ODVOZ POPELNIC V ROCE 2013

Termíny odvozu: 11.1.2013,1.2.2013,22.2.2013,15.3.2013,5.4.2013,26.4.2013,17.5.2013,7.6.2013 28.6.2013,19.7.2013,9.8.2013,30.8.2013,20.9.2013,11.10.2013,1.11.2013,22.11.2013,13.12.2013.

ODVOZ PLASTŮ V ROCE 2012 (31.12.2012)

Termíny odvozu: 12.2.2013,16.4.2013,18.6.2013,30.7.2013,1.10.2013,3.12.2013 celý text

ostatní | 31. 12. 2012 | Autor:

Předvánoční prodejní výstava

Denní stacionář sv. Josefa Vás srdečně zve na prodejní výstavu v úterý 11. a středu 12. 12.2012 od 8.30 - 17.30 hodin ve svém sídle. celý text

ostatní | 3. 12. 2012 | Autor:

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Obec Bocanovice zve - zaprasza dne 6.12.2012 na mikulášskou nadílku do místního kulturního domu. Začátek je v 15,30 hodin. celý text

ostatní | 27. 11. 2012 | Autor:

Tříkrálová sbírka 2013

Tříkráloví koledníci Vás již tradičně navštíví v první polovině ledna, konkrétně v době od 1. do 13.1.2013. Děkujeme Vám za podporu!Vedoucí skupinky musí mít občanský průkaz, na viditelném místě průkaz s pověřením, svými osobními údaji a podpisy odpovědných osob potvrzené Diecézní charitou ostravsko-opavskou. Koledníci mají známou válcovou pokladničku s červenobílým logem Charity Česká republika, číslem pokladničky a razítkem Městského úřadu Jablunkov. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Všechny tyto náležitosti si můžete ověřit přímo u koledníků. Kdybyste si nebyli jisti nebo potřebovali další informace, můžete je získat u ředitele Charity Jablunkov na telefonním čísle 733755843. Pokud Vás tříkráloví koledníci nezastihnou doma a Vy přesto budete chtít přispět, můžete takto učinit v Denním stacionáři Charity Jablunkov Bezručova 130 (vchod – zezadu MŠ pod Alžbětinkami) v pracovní dny v době 6.30 – 14.30.V roce 2012 se v našem regionu vybralo 672 597 Kč. 65% z výtěžku se vrátilo do Charity Jablunkov. Prostředky byly použity na provoz a doplnění vybavení Denního stacionáře, Centra volnočasových aktivit a Humanitární pomoci. Zbylá částka (35%) byla rozdělena na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské, Charity Česká republika a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Také v roce 2013 budou Vaše dary použity na podporu stávajících a rozvoj nových služeb Charity Jablunkov. Prostředky Tříkrálové sbírky podpoříme činnost Denního stacionáře, Centra volnočasových aktivit, činnost Humanitární pomoci - zejména Humanitárního skladu, oblast mimořádných událostí a rozvoj dalších charitativních služeb na Jablunkovsku.Vaše podpora činnosti Charity Jablunkov je velmi významným zdrojem prostředků pro naši činnost. Činnost Charity Jablunkov můžete podporovat také dalšími způsoby, o kterých naleznete informace na webových stránkách Charity Jablunkov www.jablunkov.caritas.cz nebo telefonicky či osobně u vedoucích pracovníků.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a otevřená srdce pro pomoc potřebným.

Bc. Petr Pavlíček, ředitel Charity Jablunkov celý text

ostatní | 25. 11. 2012 | Autor:

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V II. POLOLETÍ 2012 (12.11.2012)

Termín odvozu: 17.11.2012 od 8,00 hodin. celý text

ostatní | 17. 11. 2012 | Autor:

Den obce Bocanovice - Dzień Gminy Boconowice

Obec Bocanovice zve - zaprasza dne 23.6.2012 na "Den obce Bocanovice - Dzień Gminy Boconowice" v areálu kolem hospody "U hřiště" v Bocanovicích. celý text

ostatní | 31. 5. 2012 | Autor:

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V I. POLOLETÍ 2012 (17.5.2012)

Termín odvozu: 2.6.2012 od 8,00 hodin. celý text

ostatní | 17. 5. 2012 | Autor:

Výzva - očkování psů

Vyzýváme všechny chovatelé psů, aby se dostavili se svými psy ( staršími 6 měsíců) k povinnému očkování proti vzteklině, které se bude konat v pátek 20.4.2012 na níže uvedených svodech: na Výtopci - 9.00 hodin; u obecního hřiště - 9.15 hodin; u Obecního úřadu Bocanovice - 9.30 hodin; pod železniční zastávkou - 9.45 hodin; u Obecního úřadu Bocanovice - 17.30 hodin. Očkování je povinné dle § 5 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a § 29 vyhl. č. 117/1987 Sb., FMZ a V o péči o zdraví zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek za očkování činí Kč 120,--. Pokud má někdo zájem očkovat kočku, poplatek je Kč 120,--.Případné dotazy zodpoví: MVDr. Bojko Jan – tel. 558369012,mobil – 602728828. celý text

ostatní | 13. 4. 2012 | Autor:

CESTOVNÍ DOKLADY

Upozorňujeme rodiče, že od 27.06.2012 mohou děti překročit státní hranice pouze se svým vlastním cestovním dokladem (cestovní pas, občanský průkaz). Dosavadní zápisy dětí v cestovních pasech rodičů jsou platné do 26. června 2012 s tím, že není dotčena platnost dokladů pro jejich držitele. celý text

ostatní | 1. 4. 2012 | Autor:

HASIČI UPOZORŇUJÍ

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu) do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví tj. kominík.Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně a při sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky - kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.Dále je povinností majitele nemovitosti u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu. Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky kominíky! celý text

ostatní | 23. 2. 2012 | Autor:

ODVOZ POPELNIC V ROCE 2012

Termíny odvozu: 20.1.2012,10.2.2012,2.3.2012,23.3.2012,13.4.2012,4.5.2012,25.5.2012,15.6.2012 6.7.2012,27.7.2012,17.8.2012,7.9.2012,28.9.2012,19.10.2012,9.11.2012,30.11.2012,21.12.2012.

ODVOZ PLASTŮ V ROCE 2012 (26.1.2012)

Termíny odvozu: 14.2.2012,17.4.2012,19.6.2012,31.7.2012,2.10.2012,4.12.2012. celý text

ostatní | 26. 1. 2012 | Autor:

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Obec Bocanovice zve - zaprasza dne 9.12.2011 na mikulášskou nadílku do místního kulturního domu. Začátek je v 15,30 hodin. celý text

ostatní | 1. 12. 2011 | Autor:

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V II. POLOLETÍ 2011

Termín odvozu: 12.11.2011 od 8,00 hodin

Digitalizace 2011

Analog v územní oblasti Ostrava končí 11.listopadu 2011

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava – Hošťákovice, Frýdek Místek – Lysá Hora, Nový Jičín – Veselský kopec bude 11. listopadu 2011 ukončeno celý text

ostatní | 19. 10. 2011 | Autor:

Uzavření Obecního úřadu Bocanovice

Z důvodu rekonstrukce topení bude Obecní úřad Bocanovice v době od 14.7.2011 do 19.7.2011 uzavřen. celý text

ostatní | 13. 7. 2011 | Autor:

Den obce Bocanovice - Dzień Gminy Boconowice

Obec Bocanovice zve - zaprasza dne 2.7.2011 na "Den obce Bocanovice - Dzień Gminy Boconowice" v areálu kolem hospody "U hřiště" v Bocanovicích. Začátek je od 12,45 hodin. celý text

ostatní | 23. 6. 2011 | Autor:

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V I. POLOLETÍ 2011

Termín odvozu: 4.6.2011 od 8,00 hodin. celý text

ostatní | 25. 5. 2011 | Autor:
první
ze 18
poslední