Navigace

Obsah

Zahájení nového školního roku 2021/22

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1.9.2021. Přeji všem dětem krásný a úspěšný školní rok 2021/22.Věřím,že se dětem bude v mateřské škole líbit a budou zdravé a spokojené!

Dle pokynů MŠMT k 1.9.2021 děti v mateřské škole nemusí nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování. Prosím rodiče,aby sledovali zdravotní stav dítěte a v případě příznaků infekčního virového onemocnění si ponechali dítě doma a kontaktovali dětského lékaře.Provoz v mateřské škole se bude řídit Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 ( MŠMT).

Vážení rodiče,děkuji Vám za spolupráci a rovněž děkuji zaměstnancům mateřské školy za jejich práci a snahu o vytvoření příjemného,zdravého a tvořivého prostředí pro naše děti a přeji jim hodně pracovních úspěchů v novém školním roce.

ředitelka mateřské školy Lenka Kubiczková

 

 


 

Zápis dětí do Mateřské školy Bocanovice ke školnímu roku 2021/22

se koná ve dnech 3. - 14. května 2021

Zápisy v letošním roce probíhají bez osobní přítomnosti dětí a rodičů

Informace pro rodiče:  Scan +224e21040615490.pdf (248.01 kB)

 

Tiskopisy k zápisům

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (si můžete vytisknout nebo vyzvednout  v mateřské škole) :

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE MŠ Bocanovice (2).docx (14.99 kB)

 

Čestné prohlášení o očkování dítěte ( pokud není potvrzené lékařem v žádosti):

Zápis do mš - čestné prohlášení.docx (10.98 kB)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Zápis do mš - KRITÉRIA PŘÍJETI.docx (15.01 kB)