Navigace

Obsah

Opatření MŠMT k 1.9.2021

- Děti mateřské školy nemusí nosit roušky

- Pedagogové při vzdělávací činnosti s dětmi nemusí nosit roušky

- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy mateřské školy zakrýt

   dýchací cesty ochranným prostředkem daným Ministerstvem

    zdravotnictví ČR

- Zákonní zástupci mohou na nezbytně nutnou dobu vstupovat

   do šatny dětí

- Zákonní zástupci nevstupují do ostatních prostor mateřské školy

    ( umývárna,herna,ložnice,jídelna) 

 

Ředitelka mateřské školy Lenka Kubiczková

 

 

 


 

Zápis dětí do Mateřské školy Bocanovice ke školnímu roku 2021/22

se koná ve dnech 3. - 14. května 2021

Zápisy v letošním roce probíhají bez osobní přítomnosti dětí a rodičů

Informace pro rodiče:  Scan +224e21040615490.pdf (248.01 kB)

 

Tiskopisy k zápisům

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (si můžete vytisknout nebo vyzvednout  v mateřské škole) :

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE MŠ Bocanovice (2).docx (14.99 kB)

 

Čestné prohlášení o očkování dítěte ( pokud není potvrzené lékařem v žádosti):

Zápis do mš - čestné prohlášení.docx (10.98 kB)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Zápis do mš - KRITÉRIA PŘÍJETI.docx (15.01 kB)