Navigace

Obsah

Seznam dětí přijatých do Mmateřské školy ke školnímu roku 2021/22

seznam - rozhodnutí o přijetí 2021.odt (6.52 kB)

 

Přijetí dětí do mateřské školy ke školnímu roku 2021/22

Rodiče již byli informováni o přijetí dítěte nebo nepřijetí telefonicky.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce Obecního úřadu Bocanovice dne 7.6.2021 a na webových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodiče poštou.

ředitelka Lenka Kubiczková

 

Informace k provozu mateřských škol od 10.5.2021

Mateřská škola Bocanovice se otevírá pro všechny zapsané děti bez požadavku jejich testování od pondělí 10.5.2021.

Testování dětí v mateřské škole již není povinné a rovněž děti nemusí při pobytu v mateřské škole nosit roušky.

Nadále se v zařízení musí dodržovat všechna protiepidemická opatření.

Děti přicházející do MŠ musí být zdravé a bez příznaků infekčního onemocnění.

 

ředitelka Lenka Kubiczková

 


 

Zápis dětí do Mateřské školy Bocanovice

se koná ve dnech 3. - 14. května 2021

Zápisy v letošním roce probíhají bez osobní přítomnosti dětí a rodičů

Informace pro rodiče:  Scan +224e21040615490.pdf (248.01 kB)

 

Tiskopisy k zápisům

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (si můžete vytisknout nebo vyzvednout  v mateřské škole) :

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE MŠ Bocanovice (2).docx (14.99 kB)

 

Čestné prohlášení o očkování dítěte ( pokud není potvrzené lékařem v žádosti):

Zápis do mš - čestné prohlášení.docx (10.98 kB)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Zápis do mš - KRITÉRIA PŘÍJETI.docx (15.01 kB)

 


 

Zahájení provozu mateřské školy

 

Provoz mateřské školy bude  zahájen v pondělí 12.4.2021.

Podle nařízení MŠMT budou v mateřské škole vzdělávány děti předškolní s povinnou předškolní docházkou a rovněž bude zajištěna péče o děti rodičů vybraných profesí

( rodiče musí přinést do MŠ potvrzení zaměstnavatele).

Informace pro rodiče:

 • Děti musí být zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění.
 • V mateřské škole budou zajištěny hygienické podmínky dle pokynů MŠMT.
 • Děti  v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 • Děti budou testované 2x týdně ve spolupráci s rodiči dětí.

 

Testovací leták pro rodiče:

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (545.39 kB)

Testovací leták pro žáky:

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (344.28 kB)

 

ředitelka Lenka Kubiczková

 


 

Informace rodičům

Dle nařízení vlády ČR je omezen provoz Mateřské školy Bocanovice 19,okres Frýdek-Místek,příspěvková organizace.

Od 1.března do 9.dubna 2021 je zakázána osobní přítomnost dětí v mateřské škole.O dalším opatření budete informováni na webových stránkách školy.

 

ředitelka Lenka Kubiczková

 

Vzdělávání předškolních dětí

Dětem s povinnou předškolní docházkou bude po dobu omezení provozu poskytováno distanční vzdělávání od 8.3.2021.

(email - skolkabocanovice@seznam.cz)

 
Informace rodičům a zákonným zástupcům

 1. Dle nařízení a opatření MŠMT:
 2. Manuál je závazný pro děti, zákonné zástupce dětí a zaměstnance mateřské školy
 3. Zákonní zástupci, cizí osoby a provozní zaměstnanci jsou povinni nosit v celém areálu budovy  mateřské školy roušky.
 4. Děti a pedagogové při práci s dětmi nosit roušky nemusí.
 5. Doprovod dětí se zdržuje v šatně po nezbytně nutnou dobu a udržuje rozestupy 2 m
 6. Po vstupu do šatny použijí ZZ prostředek k dezinfekci rukou
 7. Z hygienických důvodů je zakázáno nosit do MŠ hračky a jiné předměty
 8. Do budovy MŠ nesmí vstoupit dítě nebo ZZ dítěte s příznaky infekčního onemocnění ( zvýšená teplota,kašel,rýma,dušnost,průjem,bolest hlavy apod.)
 9. Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u dítěte během pobytu v MŠ, je dítě izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci jsou telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ, poté musí rodiče informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčení.
 10. Dítě s příznaky infekčního onemocnění nebo chřipky musí zůstat doma minimálně 10 dnů nebo dle pokynů dětského lékaře.
 11. V případě alergického onemocnění u dítěte (rýma, kašel), musí rodiče předložit potvrzení od lékaře
 12. Dítě si musí po příchodu do MŠ řádně umýt ruce mýdlem a teplou vodou.
 13. Rodiče nevstupují do herny, jídelny a umývárny, zákonný zástupce předá dítě učitelce ve dveřích z šatny , při odchodu z MŠ rodič vyčká na dítě v šatně.
 14. Děti jsou upozorňovány na dodržování hygienických pravidel ( při  mytí rukou, při kašli a kýchání)
 15. Vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou bude probíhat dle dané situace:

- prezenční výuka

- smíšená výuka prezenční a distanční (nepřítomno více jak 50% předškolních dětí)

- distanční výuka (karanténa všech dětí)

 1. Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci prostor mateřské školy a školní jídelny.
 2. Škola je dostatečně vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem a rouškami

 

 

Kontakty: koronavirus@msmt.cz

Koronalinka MŠMT - +420 771 139 410, +420 771 139 398

Kontakt na KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz

 

V Bocanovicích 14.10.2020

 

Ředitelka mateřské školy Lenka Kubiczková