Navigace

Obsah

Akce mateřské školy

Školní rok 2017/18

- 6.9.2017 - zahájení školního roku

- 11.9.2017 - třídní schůzka

- 22.9.2017 - divadélko Beruška - pohádka Trpaslík a dráček

- 17.10. 2017 - podzimní sportovní hry pro děti a rodiče

- 8.11.2017 - podzimní dílničky pro děti a rodiče v MŠ

 

 

Školní rok 2016/17

- 1.9.2016 - slavnostní zahájení školního roku na školní zahradě,přivítání nových dětí

- 14.9.2016 - návštěva dětí z ZŠ a MŠ  Dolní Lomná, společné hry na

   školní zahradě

-  21.9. - Divadéko Laryschová - pohádka O ztraceném míči

- 29.9.2016 - akce pro děti a rodiče - Drakiáda a jabkový den na školní zahradě

- 5.10.2016 - divadlo Kaňka - O krtečkovi a neposedných hodinách

- 12.10.2016 - divadlo Krakovková - Letní pohádka O Červoné Karkulce

- 13.12.2016 - návštěva Charity Jablunkov - Denní stacionář sv. Jozefa - dílničky

- 24.10.2016,15,00 hodin -  podzimní dílničky pro děti a rodiče v mateřské škole

- 2.11.2016 - divadélko Beruška - Sovička Rozárka a medvěd v kouzelném lese

- 4.11.2016 - agentura Rozchodník - Barevný podzim

- 11.11. 2016 - výstava ručních prací - Klubu žen PZKO Bocanovice

- 30.11.2016 - třídní schůzka rodičů,přednáška logopeda Mgr.R.Mrozková

- 2.12.2016 - 15,00 hodin - Čertoviny s Mikulajdou

- 6.12.2016 - Divadelní předstaení - Malý princ, divadlo Český Těšín

- 8.12.2016 - návětěva vánoční výstavy - Denní stacionář sv.Jozefa v Jablunkově

- 9.12.2016 - vystoupení dětí v kulturním domě - Vítání občánků

- 12.12.2016 - návštěva Muzea v Jablunkově - vánoční dílny

- 14.12.2016 - vycházka ke krmelci - dobroty pro ptáčky a zvířata

- 16.12.2016 - divadlo Kaňka - představení - Pljďme spolu do Betléma

- 16.12.2016 - návštěva dětí ze Základní školy Jablunkov - 1 C

- 21.12.2016 - vánoční koledování v obci

- 22.12.2016 - vánoční besídka

- 26.1.2017 - Divadlo Šikulka - pásmo pohádek

- 3.2.2017 - dětský karneval v kulturním domě

- 14.2.2017 - Divadlo Beruška,Babička Anička a její kouzelná slovíčka

- 20.2. 2017 - agentura Rozchodník - enviromentální výchova

- 6.3.2017 - BAJKA - Scena lalek TD - Poháky do postýlky

- 16.3.2017 - ZŠ Jablunkov

- 23.3.2017 - 1.6.2017 - plavecký výcvik  dětí mateřské školy ( bazén Bystřice)

- 11.4.2017 - předčtenářská gramotnost - lektorka z Knihovny v Třinci

- 19.4.2017 - Divadlo Beruška - Pilná včelička hledá jarní kytičky

- 12.5.2017 - besídka ke Dni matek,kulturní dům

- 3.6.2017 -  Dětské radovánky, u Myslivny

- 9.6.2017 -  školní výlet do Bojnic

- 19.6.2017 - rozloučení s předškoláčky, u Myslivny Bocanovice

- 21.6.2017 - spaní v MŠ s předškoláčky

- 22.6.2017 - Divadlo Beruška - Jak prasátka našla malé kuřátko

- 30.6.2017 - slavnostní zakončení školního roku

 

Školní rok 2015/16

- 1.9.2015 Slavnostní zahájení školního roku,hry a soutěže pro děti na školní

              zahradě

- 22.9.2015 Divadélko Beruška - Jak myška v lese potkala dědečka Hříbečka

- 23.9.2015 v 15,30 se koná v mateřské škole třídní schůzka, srdečně zveme rodiče.

- 1.10.2015 - v 15,30 hodin se koná drakiáda a bramborový den ( sraz v

   zahradě mateřské školy)

- 2.10.2015 Návštěva dětí z Mateřské školy Mosty u Jablunkova s polským jazykem

   vyučovacím

- 14.10.2015 Exkurze do pekárny v Dolní Lomné

- 19.10.2015 Divadlo Krakovková - pohádka O Budulínkovi a O Smolíčkovi

- 21.10.2015 Divadelní představení Sceny lalek Bajka v Českém Těšíně - Arka

   Noego

- 3.9.2015 - Návštěva dětí z Mateřské školy Návsí - Jasení, přehlídka básní,písní a

   tanečků s podzimní tématikou,společné hry dětí obou mateřských škol

-  20.11.2015 - vzdělávací program pro předškoláky " Barevný podzim"- spolek

   Rozchodník

-  24.11.2015 - návštěva dětí z Mateřské školy Bocanovice v 1.C. Základní školy

    Jablunkov,Lesní

-  11.12.2015 - Mikuláš ( agentura Lena +)

-  14.12.2015 - návštěva dětí v PMŠ Milíkov, zpívání koled,hry u vánočního stromečku

-  15.12.2015 - vánoční dílny s rodiči v mateřské škole v 15,00 hodin

-  16.12.2015 - vánoční koledování

-   22.12.2015 - vánoční posezení u stromečku,ochutnávání cukroví

    a rozdávání dárků

-  omezení provozu mateřské školy během vánočních prázdnin od 23.12.2015 do

   3.1.2016

- Schůze Spolku rodičů MŠ Bocanovice dne 7.1.2016 v 15,00 hodin.

- 29.1.2016 - Dětský karneval v Kulturním domě Bocanovice

- 3.2.2016 - Divadlo Laryschová - pohádka Dva medvědi

- 2.3. 2016 - Těšínské divadlo - SCENA LALEK BAJKA - Piotruś Pan

- 23.3.2016 - Divadlo Kaňka - pohádka Skřítek Kája a bubák Lorenz

- 29.3.2016 - Divadlo Český Těšín - Ferda mravenec

- plavecký výcvik na bazéně v Bystřici 31.3. - 2.6.2016

- 12.4.2016 - Divadélko Beruška - Jarní pohádka o zajíčkovi

- 18.4.2016 - Den Země

- 4.5.2016 - besídka ke Dni matek

- 6.5.2016 - agentura Rozchodník - enviromentální výchova

- 6.5.2016 - fotografování dětí

- 9.5.2016 - Výlet do Jablunkova - návštěva mini ZOO

- 11.5.2016 - Těšínské divadlo - Scena lalek BAJKA - Jak jeden malarz...

- 28.5.2016 - Dětské radovánky

- 31.5.2016 návštěva 1C ZŠ Jablunkov - pohádka O perníkové chaloupce

- 2.6.2016 - Divadlo Kaňka - O neposlušném autíčku

- 7.6.2016 - Návštěva dětí z 1C ZŠ Jablunkov

- 14.6.2016 - Návštěva dětí z PMŠ Milíkov

- 16.6.2016 - Jablunkovský superhlásek - pěvecká soutěž mateřských skol

- 17.6.2016 - Školní výlet do Dolní Lomné na Novou Polanu

- 22.6.2016 - Sportovní hry mateřských škol v Jablunkově

- 23.6.2016 - Spolek Rozchodník - vzdělávací program pro předškoláky

                      - Báječné léto

- 24.6.2016 - Rozloučení s budoucími školáčky - Myslivna Bocanovice

- 28.6.2016 - Spaní předškoláčků v mateřské škole

- 30.6.2016 - Slavnostní zakončení školního roku

 

Školní rok 2014/15

- 10.9.2014 Divadélko Laryschová „O koblížkovi“

- 23.9.2014 - 2.12.2014 Plavecký výcvik předškolních děti - krytý bazén v Bystřici

- 8.10.2014 - Bramborový den  pro děti a rodiče

- 15.10.2014 - návštěva knihovny Bocanovice ( během celého roku jednou měsíčně)

- 24.10.2014 - pouštění draků

- 31.10.2014 - Hallowen - tvořivá dílna dětí a rodičů

- 12.11.2014 - Divadélko Beruška - Medvídkova pohádka

- 20.11.2014 - Scena Lalek BAJKA „O třech prasátkách“

- 26.11.2014 - Divadlo Kaňka - Jak Puklík s Puklinkou psali dopis Ježíškovi

- 4.12.2014 - Mikulášská nadílka v mateřské škole

- 16.12.2014 - divadelní představení dětí MŠ Bocanovice „ Betlém“

- 17.12.2014 - koledování v obci Bocanovice

- 19.12.2014 - slavnostní posezení u vánočního stromečku

- 6.1.2015 - návštěva předškolních dětí v 1.třídě ZŠ Jablunkov

- 22.1.2015 - Muzeum Jablunkov ( výroba vloček,výstava bylinek), exkurze do

                        pekařství,exkurze do knihařství

- 27.1.2015 - návštěva v Mateřské škole Jasení

- 29.1.2015 - Jízda na saních tažených koňmi

- 3.2.2015 - Divadélko Beruška - Jak chytrý Honza vysvobodil princeznu

- 18.2.2015 - Zimní olympidáda, bobové závody

- 9.3.2015 - beseda s myslivcem,ukázka mysliveckých trofejí

- 9.3. - 13.3.2015 - Lyžařská školička - lyžařský areál Kempaland v Bukovci

- 20.3.2015 - Teatr lalek BAJKA v Českém Těšíně - Obušku z pytle ven

- 24.3.2015- Návštěva dětí z MŠ Jasení v naší MŠ

- 1.4.2015 - Hledání velikonočního zajíčka

- 9.4.2015 - Exkurze do knihovny v Jablunkově

- 13.4.2015 - Akce ke Dni Země - sběr odpadků v lese

- 6.5.2015 - Teatr lalek BAJKA - divadlo v Českém Těšíně - pohádka „Otesánek“

- 13.5.2015 - besídka a tvořivé dílničky s rodiči k Svátku matek

- 20.5.2015 - školní výlet do ZOO Olomouc

- 27.5.2015 - hudební koncert

- 28.5.2015 - výchovný koncert ZUŠ Jablunkov

- 30.5.2015 - Dětské radovánky

- 1.6.2015   - Ukázka výcviku policejních psů,beseda

- 2.6.2015 - Divadélko Kaňka - Sláva nazdar výletu

- 10.6.2015 - Výlet do Mateřské školy Návsí - Jasení, návštěva u včelaře

- 24.6.2015 - Výlet do lesa s předškolními dětmi,spaní v mateřské škole

- 25.6.2015 - Rozloučení s předškoláky,zakončení školního roku, 16,00 hodin,

                        Hospoda u hřiště v Bocanovicích,zveme děti mateřské školy a rodiče!

- 26.6.2015 - Jedeme na návštěvu dětí v Mateřské škole Mosty u Jablunkova - střed,

  odchod k autobusu z MŠ v 8,30 hodin. Návrat po 12,00 hodině.

- Provoz během hlavních prázdnin pro přihlášené děti - od 1.7.2015 do 10.7.2015

- Provoz školní jídelny ( vaření pro důchodce a cizí strávníky) probíhá od 1.7.2015 do

  24.7.2015

- Od 13.7.2015 do 31.8.2015 není provoz v Mateřské škole Bocanovice