Navigace

Obsah

 


Pozor změna

Z důvodů zvyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit

finanční limity na stravné v  MŠ Bocanovice

od  2. 9. 2019

 

 

Děti                                   3-6 let                         7 let

_____________________________________________

přesnídávka                       7.- Kč                         8.- Kč

oběd                                 19.- Kč                       21.- Kč

svačina                               6.- Kč                         6.- Kč

celkem  denně                  32.- Kč                       35.- Kč

 

Proveďte si prosím kontrolu limitu inkasa za stravné.

 

 

V případě maximálního počtu 23 dnů v měsíci činí měsíčně stravné :

 

Děti                                   3-6 let                         7 let

_____________________________________________

přesnídávka              161,00 Kč                      184,00 Kč                          

oběd                          437,00 Kč                      483,00 Kč

svačina                      138,00 Kč                     138,00 Kč

celkem měsíčně       736,00 Kč                      805,00 Kč

 

………………………………………………………….

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

 

Název :       ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI MŠ BOCANOVICE

Adresa :      MŠ BOCANOVICE  č.19   ,  73991

Mobil   :      733 286 206

 

Provozní doba : 6,00-14,30

 

Vedoucí ŠJ  :  Juzková Růžena

Kuchařka   :    Szotkowská Anna

 

Provoz ŠJ vyplývá z :

  • zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon,§119
  • vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb.
  • vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol
  • vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

 Jídelníček

-je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování  spotřebního koše vybraných potravin

-jídelníček sestavuje vedoucí ŠJ společně s kuchařkou

-jídelníček je vyvěšen v šatně na nástěnce ŠJ

 

Výdej stravy dětem

 

Přesnídávka  :    8,30,  - 9,00

Oběd             :   11,30  - 12,00

Svačinka      :    14,00- 14,30

 

Výše stravného

6- ti letí

Děti celodenní        32,-Kč

Děti polodenní        26,-Kč

Děti svačinkové       7,-Kč

7-mi letí                    

Děti celodenní         35,-Kč

Děti polodenní         27,-Kč         

Děti svačinkové          8,-Kč

 

Zaměstnanci       30,-Kč

Důchodci            55,-Kč

Cizí strávníci       65,-Kč

         

Pokyn k placení stravného

Stravné  vybírá vedoucí ŠJ  začátkem příslušného měsíce dle aktuálních informací na nástěnce ŠJ v šatně.Hotově platí důchodci a cizí stravníci v kanceláři MŠ ve stanoveném termínu.Stravné za děti je placeno bezhotovostně prostřednictvím účtu České spořitelny. Při nezaplacení je rodič strávníka osobně kontaktován.

 

Pokyn k přihlašování a odhlašování stravy

Přihlášky a odhlášky stravy přijímáme do 7,30 h.ráno

  - telefonicky na tel.čísle ŠJ   -   733 286 206

  - nebo zapsáním do sešitu odhlášek, který je k dispozici v           

     šatně dětí

Neodhlášený oběd 1. den nepřítomnosti dítěte je možno odebrat do 12 hodin.

Neodhlášený oběd v dalších dnech nepřítomnosti bude zaúčtován za cenu potravin a plné režie (65,-Kč).

 

Organizace výdeje jídla

Dopolední svačinka i oběd je dětem vydáván ve školní jídelně.

Odpolední svačinka je roznášena do třídy mateřské školy, v které probíhá vlastní stravování.

Dozor v jídelně

Dozor v jídelně po dobu výdeje jídla vykonávají přítomné učitelky.

 

Úklid jídelny

 

Za úklid v jídelně je zodpovědná školnice.