Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Investiční dotace na akci "Výstavba chodníků,k.ú. Bocanovice"

Tímto informujeme, že obec Bocanovice obdržela ze Státního fondu dopravní infrastruktury účelovou investiční dotaci na akci "Výstavba chodníků, k, ú Bocanovice" ve výši Kč 19.887.000,--. Dotace činí 84,99 % z celkových uznatelných nákladů akce, tj.  Kč 23.397.633,19; celkové náklady akce činí Kč 32.338.392,--.

7. 9. 2017

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

Oznámení o zahájení podlimitního řízení - Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice bylo dne 04.09.2017 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře F2017-024297 a Evidenčním číslem zakázky Z2017-024297.
Formulář je dostupný na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/37468.

6. 9. 2017

Ztratily se psy Sophie a Rachel

Dne 02.09.2017 ve Frýdku se ztratily 2 psy.

5. 9. 2017 Zobrazit více

Výluka na trati 322 - Český Těšín - Frýdek-Místek (a zpět)

Ve dnech 25. a 26. 08. 2017 bude na výše uvedené trati výluka.

21. 8. 2017 Zobrazit více

Srnčí hody

Dne 19.08.2017 se v Bocanovicích konají tradiční "Srnčí hody".

16. 8. 2017 Zobrazit více

Investiční dotace na akci "Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice"

Tímto informujeme, že obec Bocanovice obdržela účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci "Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice" ve výši Kč 913.000,--. Celkové uznatelné náklady projektu činí Kč 11.421.469,--. Je to 7,99 % na celkových uznatelných nákladech projektu. Na tuto akci obec obdržela z IROPu investiční dotaci z evropských fondů ve výši 85 %, tj. Kč 9.708.249,-- a ze státního rozpočtu 5 %, tj. 571.073,-- celkových uznatelných nákladů obce.

10. 8. 2017

Depistážní činnost u seniorů

Od září 2017 budou sociální pracovnice Městského úřadu v Jablunkově provádět depistáž, tj. rozhovor s občany staršími 80 let o jejich životní situaci a potřebách v oblasti sociálních služeb.

8. 8. 2017 Zobrazit více

Ztratil se pes Rex

Dne 28.06.2017 ve Frýdku-Místku se ztratil pes Rex.

14. 7. 2017 Zobrazit více

Kotlíkové dotace

Krajský úřad vydal zprávy k vyhlášení nového kola kotlíkových dotací.

30. 6. 2017 Zobrazit více

Výluka Hnojník - Frýdek-Místek

Od 03.07.2017 do 18.07.2017 proběhne výluka.

29. 6. 2017 Zobrazit více

Stránka