Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

ODVOZ POPELNIC V ROCE 2014

Termíny odvozu: 3.1.2014,24.1.2014,14.2.2014,7.3.2014,28.3.2014,18.4.2014,9.5.2014,30.5.2014 20.6.2014,11.7.2014,1.8.2014,22.8.2014,12.9.2014,3.10.2014,24.10.2014,14.11.2014,5.12.2014,26.12.2014.

20. 12. 2013

ODVOZ PLASTŮ V ROCE 2014

Termíny odvozu: 11.2.2014,15.4.2014,17.6.2014,29.7.2014,30.9.2014,2.12.2014

20. 12. 2013

Tříkrálová sbírka 2014

Tříkráloví koledníci Vás již tradičně navštíví v první polovině ledna, konkrétně v době od 1. do 14.1.2014. Děkujeme Vám za podporu!Vedoucí skupinky musí mít občanský průkaz, na viditelném místě průkaz s pověřením, svými osobními údaji a podpisy odpovědných osob potvrzené Diecézní charitou ostravsko-opavskou. Koledníci mají známou válcovou pokladničku s červenobílým logem Charity Česká republika, číslem pokladničky a razítkem vašeho obecního nebo městského úřadu. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Všechny tyto náležitosti si můžete ověřit přímo u koledníků. Kdybyste si nebyli jisti nebo potřebovali další informace, můžete je získat u ředitele Charity Jablunkov na telefonním čísle 733755843. Pokud Vás tříkráloví koledníci nezastihnou doma a Vy přesto budete chtít přispět, můžete takto učinit v Denním stacionáři Charity Jablunkov Bezručova 130 (vchod – zezadu MŠ pod Alžbětinkami) v pracovní dny v době 6.30 – 14.30.V roce 2013se v našem regionu vybralo 695 891 Kč. 65% z výtěžku se vrátilo do Charity Jablunkov. Prostředky byly použity na provoz a doplnění vybavení Denního stacionáře, Centra volnočasových aktivit a Humanitární pomoci. Část prostředků byla určena pro následnou pomoc po červnových povodních v Čechách. Zbylá částka (35%) byla rozdělena na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské, Charity Česká republika a na humanitární a rozvojovou pomoc u nás i v zahraničí. Také v roce 2014 budou Vaše dary použity na podporu stávajících a rozvoj nových služeb Charity Jablunkov. Prostředky Tříkrálové sbírky podpoříme činnost Denního stacionáře, Centra volnočasových aktivit, činnost Humanitární pomoci - zejména Humanitárního skladu, oblast mimořádných událostí a rozvoj dalších charitativních služeb na Jablunkovsku.Vaše podpora činnosti Charity Jablunkov je velmi významným zdrojem prostředků pro naši činnost. Činnost Charity Jablunkov můžete podporovat také dalšími způsoby, o kterých naleznete informace na webových stránkách Charity Jablunkov www.jablunkov.caritas.cz, facebookové stránce Charity Jablunkov nebo telefonicky či osobně u vedoucích pracovníků.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a otevřená srdce pro pomoc potřebným.

Bc. Petr Pavlíček, ředitel Charity Jablunkov

18. 11. 2013

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V II. POLOLETÍ 2013

Termín odvozu: 16.11.2013 od 8,00 hodin.

22. 10. 2013

Den otevřených dveří v Charitě Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa srdečně zve v úterý 10.9.2013 od 8.30 - 17.00 hodin na Den otevřených dveří do Charity Jablunkov, Bezručova 130, 739 91 Jablunkov (Pod Alžbětinkami, zadní vchod MŠ).

4. 9. 2013

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity srdečně zve všechny starší spoluobčany na Univerzitu třetího věku. Příhlášky je třeba podat do konce srpna na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty, F. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory tel.: 597 092 698 nebo e-mailu: marie.marek@osu.cz

22. 8. 2013

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V I. POLOLETÍ 2013

Termín odvozu: 1.6.2013 od 8,00 hodin - u Martynka čp. 40, na Vytopcu, u hřiště, u Ćmiela čp. 81, u školky, u Kawuloka čp. 67, u Kluse čp. 80 a u 6-ti bytovky čp. 8.

27. 5. 2013

Klíče od domu

Na hranici mezi obcí Bocanovice a Dolní Lomnou se našel svazek 5 kličů. Je uložen na obci Bocanovice.

7. 5. 2013

Výzva - očkování psů

Vyzýváme všechny chovatelé psů, aby se dostavili se svými psy ( staršími 6 měsíců) k povinnému očkování proti vzteklině, které se bude konat v pondělí 22.4.2013 na níže uvedených svodech: na Výtopci - 9.00 hodin; u obecního hřiště - 9.15 hodin; u Obecního úřadu Bocanovice - 9.30 hodin; pod železniční zastávkou - 9.45 hodin; u Obecního úřadu Bocanovice - 17.30 hodin. Očkování je povinné dle § 5 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a § 29 vyhl. č. 117/1987 Sb., FMZ a V o péči o zdraví zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek za očkování činí Kč 120,--. Pokud má někdo zájem očkovat kočku, poplatek je Kč 120,--.Případné dotazy zodpoví: MVDr. Bojko Jan – tel. 558369012,mobil – 602728828.

16. 4. 2013

Evropské centrum odškodného

Výše uvedená společnost se specializuje na získání odškodného pro osoby, které ne vlastní vinou utrpěly újmy na zdraví při dopravní nehodě nebo pracovním úraze. Kontakt: Siebert Miroslav, email: trebeis@email.cz, telefon - +420728778651.

5. 3. 2013

Stránka