Navigace

Obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předškolní vzdělávání dětí  probíhá v základním denním režimu

6,45 - 9,30

 

 

 

 

 

 

9,30-11,30

 

- Příchod dětí,ranní filtr

- Spontánní hrové aktivity,

  individuální vzdělávací činnosti

- Pohybová aktivita

- Hygiena,dopolední svačina

- Vzdělávací činnosti dle témat

   třídního vzdělávacího programu

 

 

- Pobyt venku , vzdělávací činnosti skupinkové a frontální

- Náhradní činnosti v případě nepříznivého

   a inverzního počasí

 

 

11,30 - 12,30

 

- Hygiena

- Oběd

- Ukládání dětí ke spánku

 

 

12,30 - 14,30

 

 

 

- Spánek nebo odpočinek na lehátku

- Individuální vzdělávací činnosti a klidné

   hry pro děti s menší  potřebou spánku

- Vzdělávací činnosti s předškolními dětmi

 

 

 

 

14,30 - 15,45

- Odpolední svačina

- Spontánní hry dětí

- Individuální vzdělávací činnosti

- Odchod dětí domů