Navigace

Obsah

Od 1. července 2017 do 31.8. 2018 školní jídelna při Mš Bocanovice nebude mít možnost nabízet stravu pro cizí stravníky a důchodce z důvodů rekonstrukce mateřské školy a nedostačujicích skladovacích a hygienických podmínek. Mateřská škola bude dočasně přemístěna do kulturního domu v Bocanovicích.

 

PROVOZNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

 

Název :       ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI MŠ BOCANOVICE

Adresa :      MŠ BOCANOVICE  č.19   ,  73991

Telefon:      558 555 321

Mobil   :      733 286 206

 

Provozní doba : 6,00-14,30

 

Vedoucí ŠJ  :  Juzková Růžena

Kuchařka   :    Szotkowská Anna

 

Provoz ŠJ vyplývá z :

  • zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon,§119
  • vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb.
  • vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol
  • vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

 Jídelníček

-je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování  spotřebního koše vybraných potravin

-jídelníček sestavuje vedoucí ŠJ společně s kuchařkou

-jídelníček je vyvěšen v šatně na nástěnce ŠJ

 

Výdej stravy dětem

 

Přesnídávka  :    8,30,  - 9,00

Oběd             :   11,30  - 12,00

Svačinka      :    14,15  - 14,45

 

 

Výše stravného

 

Děti celodenní        30,-Kč

Děti polodenní        24,-Kč

Děti svačinkové       7,-Kč

 

Zaměstnanci        28,-Kč

Důchodci             53,-Kč

Cizí strávníci       63,-Kč

 

 

Pokyn k placení stravného

Stravné  vybírá vedoucí ŠJ  začátkem příslušného měsíce dle aktuálních informací na nástěnce ŠJ v šatně.Hotově platí důchodci a cizí stravníci v kanceláři MŠ ve stanoveném termínu.Stravné za děti je placeno bezhotovostně prostřednictvím účtu České spořitelny. Při nezaplacení je rodič strávníka osobně kontaktován.

 

 

Pokyn k přihlašování a odhlašování stravy

Přihlášky a odhlášky stravy přijímáme do 7,30 h.ráno

  - telefonicky na tel.čísle ŠJ   -  558 555 321, 733 286 206

  - nebo zapsáním do sešitu odhlášek, který je k dispozici v           

     Šatně u vchodových dveří.

Neodhlášený oběd propadá,druhý den nepřítomnosti je zaúčtován za cenu cizího strávníka

 

 

Organizace výdeje jídla

-Stravu vydává kuchařka ve stanovenou dobu ( 11,30-12,00)

-Polévku mladším dětem nalévá školnice,starší děti si z polévkových mis nalévají samy

 

 

Dozor v jídelně

Dozor v jídelně po dobu výdeje jídla vykonávají přítomné učitelky a školnice

 

 

Úklid jídelny

 

Za úklid v jídelně je zodpovědná školnice.