Navigace

Obsah

 

 

        Výsledek obrázku pro děti kreslené obrázky

 

    Pokyny pro zákonné zástupce dětí:

 

    Zákonný zástupce předá ráno dítě osobně učitelce ve třídě a informuje ji o zdravotním stavu dítěte  a dalších závažných událostech v rodině.

    Dítě nesmí navštěvovat mateřskou školu nemocné a s příznaky onemocnění : nachlazení,rýma,kašel,zvýšená teplota,bolesti břicha,průjem,zvracení,bolest při močení, výskyt vší, infekční onemocnění v rodině ( karanténa),s příznaky infekčního virového onemocnění - horečka,kašel,dušnost,náhlá ztráta chuti a čichu

    V případě jakéhokoliv onemocnění nebo úrazu jsou rodiče bezodkladně informováni učitelkou (osobně,telefonicky,emailem,sms) a jsou vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ a zajištění dalšího ošetření nebo léčení dítěte.

    Příchod dětí do mateřské školy od 6,30 do 8,15 hodin. 

    Odchod svačinkových dětí v 11,20 hodin,polodenních dětí po obědě ve  12,00 - 12,15 hodin.

    Odchod dětí s celodenní docházkou od 14,30 do 16,00 hodin.Rodiče jsou povinni přijít pro dítě nejpozději do 16,50 hodin.V 16,00 hodin je vchod do mateřské školy uzamčen

    Při příchodu do mateřské školy používejte prosím čipy!

Je možné dohodnout jinou dobu příchodu nebo odchodu dítěte podle potřeb rodičů.Pozdější příchod dítěte do MŠ  nebo dřívější odchod dítěte z MŠ hlaste předem učitelce ( návštěva lékaře,logopeda,směnná pracovní doba rodičů apod.)

    Konzultační hodiny zákonných zástupců s ředitelkou a učitelkou se konají podle potřeby rodičů a školy

    Co potřebuje dítě v mateřské škole:

 • papírové kapesníky
 • dvouleté děti - vlhčené ubrousky
 • podepsaný hrníček na čaj
 • pro pobyt v mateřské škole:
 • pohodlné oblečení (jednoduché pro samostatné oblékání dítětem)
 • přezůvky (pouze s pevnou patou )
 • pyžamo ( 1x týdně)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo,ponožky,tričko a tepláky)
 • pro pobyt venku v zimním období :
 • nepromokavé teplé oblečení
 • nepromokavá obuv
 • čepice,šála,rukavice 
 • náhradní oblečení
 •  pro pobyt venku v jarním, letním a podzimním období :
 • přiměřené oblečení podle počasí  ( možnost   ušpinění )
 • gumové  holínky
 • batůžek s pláštěnkou
 • pevné boty,ne sandály
 • pokrývka hlavy proti slunci

    Prosíme, podepište všechny osobní věci dětí!

Nedoporučujeme  dávat do mateřské školy dětem sladkosti,pamlsky,cennosti a šperky (možnost úrazu a ztráty)!

Nedávejte dětem do mateřské školy hračky, jen novým dětem po dobu adaptace.

    Veďte děti k samostatnosti!

    Dítě nastupující do mateřské školy by mělo zvládnout:

- samostatně se svléknout a obléknout ( dle věku dětí )

- jíst lžičkou

- pít z hrníčku

- umýt se

- dodržovat hygienu,dojít si na záchod, nočník

- srozumitelně se domluvit s učitelkou

- účastnit se vzdělávací práce dle pokynů učitelky mateřské školy.

    Stravné:

 •  za stravné se platí  bezhotovostně bankovním převodem
 • informace o stravování a platbě za stravné podává vedoucí školní jídelny
 •  Odhlašování dětí z docházky u učitelek v době od 6,30 do 16,00 hodin

        ( telefon herna mateřské školy  737 169 643 )

 •  Odhlašování dětí ze stravy  v době od 6,00 do 14,30 hodin

        ( telefon kuchyň 733 286 206 )

    Odhlašujte děti den předem nebo do 7,30 hodin ráno

    (zapsání do sešitu v šatně, telefonicky,sms nebo emailem:       

     ms.bocanovice@seznam.cz )

Rodiče jsou povinni se seznámit se školním řádem a řádem školní jídelny,

školní řád je pro děti,rodiče a zaměstnance závazný!

Školní vzdělávací program je pro rodiče k nahlédnutí v šatně mateřské školy!