Navigace

Obsah

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:

Zákonný zástupce předá ráno dítě osobně učitelce ve třídě a informuje ji o zdravotním stavu dítěte  a dalších závažných událostech v rodině.

Dítě nesmí navštěvovat mateřskou školu nemocné a s příznaky onemocnění : nachlazení,rýma,kašel,teplota,bolesti břicha,průjem,zvracení,bolest při močení, výskyt vší,infekční onemocnění v rodině ( karanténa)

V případě jakéhokoliv onemocnění nebo úrazu jsou rodiče bezodkladně informováni učitelkou (osobně,telefonicky,emailem,sms) a jsou vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ a zajištění dalšího ošetření nebo léčení dítěte.

Příchod dětí do mateřské školy od 6,30 do 8,00 hodin. V 8,00 hodin je vchod uzamčen.

Odchod svačinkových dětí v 11,25 hodin,polodenních dětí po obědě ve  12,00 hodin.

Odchod dětí s celodenní docházkou od 14,30 do 16,00 hodin.V 16,00 hodin je vchod do mateřské školy uzamčen.

Pozdější příchod dítěte do MŠ po 8. hodině hlaste předem učitelce ( návštěva lékaře,logopeda apod.)

Konzultační hodiny zákonných zástupců s ředitelkou nebo učitelkou : doporučujeme rodičům sjednat si alespoň 2 x ročně konzultační schůzku s učitelkou,na které jsou rodiče informováni o chování,úspěších a nezdarech dítěte.

Co potřebuje dítě v mateřské škole:

- papírové kapesníky (dvě balení), vlhčené ubrousky,podepsaný hrníček na pitný režim

- pro pobyt v mateřské škole - pohodlné oblečení (jednoduché pro samostatné oblékání dítětem), přezůvky (pouze s pevnou patou ),pyžamo,náhradní oblečení (spodní prádlo,ponožky,tričko a tepláky)

 - pro pobyt v přírodě v zimním období - nepromokavé teplé oblečení,nepromokavá obuv,čepice,šála,rukavice ( náhradní kombinéza,obuv,rukavice)

- pro pobyt v přírodě v jarním,podzimním a letním období -gumové holínky,batůžek s pláštěnkou,náhradní oblečení na pobyt venku ( možnost ušpinění), pevné boty,ne sandály,pokrývka hlavy,v  případě mokra - nepromokavé svrchní kalhoty

Prosíme podepište všechny osobní věci dětí!

Nedoporučujeme  dávat do mateřské školy dětem hračky,sladkosti,pamlsky,cennosti a šperky (možnost úrazu a ztráty)!

Veďte děti k samostatnosti!

Děti nastupující do mateřské školy by měly zvládnout: samostatně se obléknout ,najíst se,umýt se,dodržovat hygienu,dojít si na záchod,srozumitelně se domluvit s učitelkou,účastnit se vzdělávací práce dle pokynů učitelky mateřské školy.

Stravné:

- za stravné se platí  bezhotovostně bankovním převodem,informace o stravování a platbě za stravné podává vedoucí školní jídelny

- Odhlašování dětí z docházky u učitelek v době od 6,30 do 16,00 hodin

( tel.  mateřská škola  737 169 643 )

- Odhlašování dětí ze stravy  v době od 6,00 do 14,30 hodin

( tel. kuchyň 733 286 206).

Odhlašujte děti den předem nebo do 7,30 hodin ráno ( do sešitu v šatně, osobně,telefonicky nebo emailem)!

Rodiče jsou povinni se seznámit se školním řádem mateřské školy,školní řád je pro děti,rodiče a zaměstnance závazný!

Školní vzdělávací program je pro rodiče k nahlédnutí v ředitelně mateřské školy.