Navigace

Obsah

 

 

        Výsledek obrázku pro děti kreslené obrázky

 

    Pokyny pro zákonné zástupce dětí:

 

    Zákonný zástupce předá ráno dítě osobně učitelce ve třídě a informuje ji o zdravotním stavu dítěte  a dalších závažných událostech v rodině.

    Dítě nesmí navštěvovat mateřskou školu nemocné a s příznaky onemocnění : nachlazení,rýma,kašel,teplota,bolesti břicha,průjem,zvracení,bolest při močení, výskyt vší,infekční onemocnění v rodině ( karanténa)

    V případě jakéhokoliv onemocnění nebo úrazu jsou rodiče bezodkladně informováni učitelkou (osobně,telefonicky,emailem,sms) a jsou vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ a zajištění dalšího ošetření nebo léčení dítěte.

    Příchod dětí do mateřské školy od 6,30 do 8,15 hodin. 

    Odchod svačinkových dětí v 11,20 hodin,polodenních dětí po obědě ve  12,00 - 12,15 hodin.

    Odchod dětí s celodenní docházkou od 14,30 do 16,00 hodin.Rodiče jsou povinni přijít pro dítě nejpozději do 16,50 hodin.V 16,00 hodin je vchod do mateřské školy uzamčen

    Při příchodu do mateřské školy používejte čipy!

Pozdější příchod dítěte do MŠ  nebo dřívější odchod dítěte z MŠ hlaste předem učitelce ( návštěva lékaře,logopeda apod.)

    Konzultační hodiny zákonných zástupců s ředitelkou nebo učitelkou : doporučujeme rodičům sjednat si alespoň 2 x ročně konzultační schůzku s učitelkou,na které jsou rodiče informováni o chování,úspěších a nezdarech dítěte.

    Co potřebuje dítě v mateřské škole:

  •  papírové kapesníky,podepsaný hrníček na čaj
  • pro pobyt v mateřské škole - pohodlné oblečení (jednoduché pro samostatné oblékání dítětem), přezůvky (pouze s pevnou patou ),pyžamo,náhradní oblečení (spodní prádlo,ponožky,tričko a tepláky)
  •  pro pobyt v přírodě v zimním období - nepromokavé teplé oblečení,nepromokavá obuv,čepice,šála,rukavice ( náhradní kombinéza,obuv,rukavice)
  •  pro pobyt v přírodě v jarním,podzimním a letním období -gumové holínky,batůžek s pláštěnkou,náhradní oblečení na pobyt venku ( možnost ušpinění), pevné boty,ne sandály,pokrývka hlavy proti slunci,v  případě mokra - nepromokavé svrchní kalhoty

    Prosíme, podepište všechny osobní věci dětí!

Nedoporučujeme  dávat do mateřské školy dětem sladkosti,pamlsky,cennosti a šperky (možnost úrazu a ztráty)!Nedávejte dětem do mateřské školy hračky,jen novým dětem po dobu adaptace.

    Veďte děti k samostatnosti!

    Dítě nastupující do mateřské školy by mělo zvládnout: samostatně se svléknout a obléknout ,jíst lžičkou,pít z hrníčku,umýt se,dodržovat hygienu,dojít si na záchod,srozumitelně se domluvit s učitelkou,účastnit se vzdělávací práce dle pokynů učitelky mateřské školy.

    Stravné:

  •  za stravné se platí  bezhotovostně bankovním převodem,informace o stravování a platbě za stravné podává vedoucí školní jídelny
  •  Odhlašování dětí z docházky u učitelek v době od 6,30 do 16,00 hodin

( tel.  mateřská škola  737 169 643 )

  •  Odhlašování dětí ze stravy  v době od 6,00 do 14,30 hodin

( tel. kuchyň 733 286 206).

   Odhlašujte děti den předem nebo do 7,30 hodin ráno ( do sešitu v šatně, osobně,telefonicky nebo emailem: ms.bocanovice@seznam.cz)!

Rodiče jsou povinni se seznámit se školním řádem a řádem ŠJ,školní řád je pro děti,rodiče a zaměstnance závazný!

Školní vzdělávací program je pro rodiče k nahlédnutí v ředitelně mateřské školy!