Navigace

Obsah

V úterý 17.10.2017 zveme děti MŠ a rodiče na podzimní sportovní hry,sraz v 15,00 hodin u mateřské školy.Rodiče,kteří se akce nezúčastní,prosíme, aby si vyzvedli  děti do 14,55 hodin z MŠ.

řed. Lenka Kubiczková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

Po dobu rekonstrukce budovy mateřské školy je Mateřská škola přestěhována do Kulturního domu v Bocanovicích.Předpokládaná doba rekonstrukce je do 31.8.2018

ředitelka Lenka Kubiczková

 

------------------------------------------------------------------------

Prosíme rodiče, aby odhlašovali děti ze stravného na tel. ŠJ 733 286 206 ( kuchyň)

Tel. č.- ředitelka Lenka Kubiczková - 737 785 894

Pevná linka je prozatím mimo provoz!

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http:

 

Název projektu: MŠ Bocanovice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002035

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 252 320 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

 

Nastavené šablony:

 

 Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

 

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 40 hodin.

 

 

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAP - dotační projekt - http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/  „Místní akční plán pro ORP Jablunkov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138“.