Navigace

Obsah

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu: MŠ Bocanovice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002035

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 252 320 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

 

Nastavené šablony:

 

 Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

 

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 40 hodin.

 

 

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

 

Připravujeme akce pro děti:

- 26.1.2017 - divadlo Šikulka - pásmo pohádek

- 3.2.2017 - dětský karneval v kulturním domě v Bocanovicích, fotografování  v 15,00 hodin, program začíná v 15,30 hodin. Účinkuje Agentura Lena +

Srdečně zveme děti a rodiče!

- 14.2.2017 - divadlo Beruška

- 20.2. agentura Rozchodník - enviromentální výchova

- 6.3. - Teatr lalek - BAJKA - Český Těšín

- plavecký výcvik na bazéně v Bystřici začíná 23.3.2017 ( každý čtvrtek až do 1.6.2017)

Pouze pro přihlášené starší děti.

 

 

Během jarních prázdnin od 6.2. do 12.2.2017 bude mateřská škola v provozu

 

MAP - dotační projekt - http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/  „Místní akční plán pro ORP Jablunkov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138“.