Navigace

Obsah

http:

Název projektu: MŠ Bocanovice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002035

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 252 320 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

 

Nastavené šablony:

 

 Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

 

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 40 hodin.

 

 

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce mateřské školy pro děti:

- 3.5. Teatr Lalek, divadlo Český Těšín

- 10.5. - zápis dětí do Mateřské školy Bocanovice na školní rok 2017/18,

                      v době od 8,00 - 11,00 hodin a  14,30 - 15,30 hodin

- 12.5.  v 15,00 hodin - besídka ke Dni matek v kulturním domě

- 3.6. - v 15,00 hodin - dětské radovánky u Myslivny v Bocanovicích

- 9.6. v 7,00 hodin - školní výlet do Bojnic

- 22.6.  v 10,30 hodin,Divadélko Beruška

- 21.6. v 15,30 hodin - spaní předškoláků v MŠ

- 21.6.  v  15,00 hodin - rozloučení s předškoláky, u Myslivny v Bocanovicích

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Během hlavních prázdnin bude omezen provoz Mateřské

   školy Bocanovice.

   Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1.7.2017 do pátku 1.9.2017.

   Provoz mateřské školy  ve školním roce 2017/18 začne v pondělí

   4.září 2017 v budově Kulturního domu v Bocanovicích.

   Rekonstrukce mateřské školy bude zahájena 1.7.2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAP - dotační projekt - http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/  „Místní akční plán pro ORP Jablunkov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138“.