Navigace

Obsah

Zahájení provozu mateřské školy od 25.5.2020

 

Provoz Mateřské školy Bocanovice bude zahájen dne 25.5.2020.

Dítě nastupující do MŠ musí být zdravé.

Při příchodu s dítětem do MŠ musí zákonný zástupce dítěte podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.Čestné prohlášení obdrží rodiče  v mateřské škole při příchodu.

Dítěti bude při příchodu změřena teplota pracovníkem MŠ.

Prosíme zákonné zástupce dětí,aby nahlásili nejpozději do 20.5.2020,zda dítě nastoupí dne 25.5.2020 do MŠ.

(email: ms.bocanovice@ seznam.cz, nebo sms: 737 785 894)

Při provozu mateřské školy se budeme řídit pokyny MŠMT,budou dodržovány dané bezpečností a hygienické pokyny.

 

ředitelka Lenka Kubiczková 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspirace pro rodiče

výtvarné činnosti a náměty pro práci s dětmi na internetu:

- předškoláci

- tvoření s dětmi

- pinterest

vzdělávací videa pro předškolní děti : ČT edu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy do mateřské školy 

 

Zápisy do Mateřské školy v Bocanovicích pro školní rok 2020/21 se nekonají z důvodu naplněné kapacity mateřské školy.

ředitelka Lenka Kubiczková

-

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace rodičům a zákonným zástupcům

 

Z důvodu nařízení vlády o prevenci šíření koronaviru dochází od 18.3.2020 do odvolání k uzavření Mateřské školy v Bocanovicích.

O zahájení provozu mateřské školy budou zákonní zástupci dětí informováni na webových stránkách školy a sms zprávou.

 

V Bocanovicích 17.3.2020

 

Ředitelka Lenka Kubicková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, pokud potřebujete vypsat Žádost o ošetřovné při péči o dítě,kontaktujte mně telefonicky.

řed. Lenka Kubiczková

-----------------------------------------------------------------------------------------------