Navigace

Obsah

 

Mateřská škola Bocanovice 19,

okres Frýdek – Místek,příspěvková organizace

 

Zápis dětí do mateřské školy Bocanovice

 na školní rok 2018/19

 

Dne: ve středu 2.května 2018

8,00-10,00   15,00 -16,00 hodin

 

Informace :

 

    -   Přihlášku si vyzvedněte předem v mateřské škole

    -   Kritéria přijetí jsou zveřejněna v šatně

        mateřské školy

    -   K zápisu se dostavte se svým dítětem

    -   Přineste rodný list dítěte

    -   Školní rok 2018/19 bude zahájen v nově zrekonstruované

        budově č.p. 19

 

Naše mateřská škola nabízí:

 

Vzdělávací činnosti s dětmi probíhají v českém a polském jazyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http:

 

Název projektu: MŠ Bocanovice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002035

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 252 320 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

 

Nastavené šablony:

 

 Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

 

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 40 hodin.

 

 

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAP - dotační projekt - http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/  „Místní akční plán pro ORP Jablunkov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138“.